di-wpheader

directievoeren.nl

backbutton-u

Werk uit laten voeren is een vak

Samenwerken, helder communiceren, organiseren en plannen, budget beheren, kwaliteit bewaken, medewerkers instrueren en motiveren, zakelijke afwegingen maken, vergaderingen voorzitten, stevig onderhandelen, omgaan met conflicten, creatieve oplossingen bewerkstelligen, delegeren, controleren, aanspreken op, terugsturen en soms weer helemaal opnieuw beginnen..... klinkende resultaten bereiken zonder alles zelf te doen.

Professioneel samenwerken

Van idee naar uitvoering, papier is geduldig. De uitvoeringspraktijk niet. Gaat een project niet naar wens dan moet het anders. Ingrijpen, terug naar het uitgangspunt en samen opnieuw de schouders eronder. Om succesvol een beroep te doen op ieders professionaliteit is het noodzakelijk om goed naar elkaar te luisteren. Precies te begrijpen wat een ander bedoelt, elkaar beter leren kennen om wederzijds vertrouwen op te bouwen.

Uw regie bepaalt de resultaten

In de cursussen van Groene Technieken staat uw uitvoeringspraktijk centraal. Vanaf het eerste uur leert u de verantwoordelijkheid voor de uitvoering te delegeren en de juiste personen op hun verantwoordelijkheden aan te spreken. Iedere cursusdag wisselt u ervaringen uit, krijgt u feedback en bespreken we mogelijke vervolgstappen. De persoonlijke tips en praktische adviezen zijn direct toepasbaar in uw werksituatie.

Ervaringen van cursisten

Prima cursus!
“Mij sprak het geheel van de cursus aan. De inhoud is heel praktijkgericht. Wat ik op de cursusdagen leerde probeerde ik op de tussenliggende werkdagen uit. Zo merkte ik direct de verschillen. Voor de cursus was ik druk om de uitvoeringsproblemen van de aannemer op te lossen.
lees verder...

Ga direct naar de cursus: Directievoeren